สปป.ลาว กับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน03:18

Published on March 5, 2014

AEC กับ เกษมสันต์ ตอนที่ 174 สปป.ลาว กับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

ออกอากาศ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 21.00 น. ทางช่อง TNN24
ออกอากาศซ้ำช่วงข่าว 09.00 น. และ 15.00 น. ในวันถัดไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.aecconsultandconnect.co.th หรือ https://www.facebook.com/KasemsantAec

Published on March 5, 2014