ເພງ: ຮັກແທ້ຈາກເຈົ້າ
ສີລະປິນ: ໄກ່ ໂອເວີແດນຊ໌
ເນື້ອຮ້ອງທຳນອງ: ໄກ່ ໂອເວແດນຊ໌
ຮຽບຮຽງປະສານສຽງ: MEGA STUDIO