Lao Travel Lao – Wat Si Saket Episode: Lao Travel Lao is a tourism documentary by Lao Star Channel with the aim of educating the public of various travel locations through out the country, the rich history and culture of the local people, their lifestyle, and to encourage tourism within the country by citizens of Laos.

ລາຍການ ລາວທ່ຽວລາວ ເປັນລາຍການທ່ອງທ່ຽວເຊີງສາລະຄະດີນໍາສະເຫນີເ­ລື່ອງລາວເຊີງທ່ອງທ່ຽວເພືື່ອການປະຊາສຳພັນສະ­ຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ສາລະຫນ້າຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນເດີນທາງໄປສະຖານທີ­່ຕ່າງໆມຸ່ງໃຫ້ສາລະຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃນດ້ານປ­ະຫວັດສາດ,ພູມສາດ,ບູຮານສາລະຄະດີ ວິຖີຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ຄົນເຄົາລົບທຳນຽ­ມປະເພນີແລະວັນທະນະທຳອິນດີງາມຂອງຊາດລາວເຮົາ