เที่ยวเมืองลาว-แขวงเชียงขวาง (Laos – Xiangkhouang)

ถนนจากเมืองเขตงาน แขวงเชียงขวาง (1500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล) ไปเมืองท่าโทม แขวงบอลิคันไซ เป็นถนนลูกรังที่เพิ่งสร้างใหม่ ข้างๆเป็นเหวลึก แต่สามารถย่นเวลาได้มาก ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังและชำนาญทา­งเป็นพิเศษ เพราะยังไม่มีป้ายบอกทาง

14/03/2015